Kẹp nhựa

Kẹp nhựa dùng để kẹp giấy tờ, hồ sơ, thư từ, trang sách, vé, v.v.