Kẹp nam châm

Kẹp nam châm dùng để kẹp giấy tờ, hồ sơ, vé, v.v.