kẹp chất kết dính

clip chất kết dính được sử dụng cho giấy tờ, tập tin, sách, vé, túi xách của bạn, v.v.