Cơ sở

CƠ SỞ

Tổng quan về cơ sở: 80 Máy đục lỗ, 35 máy ép nhựa, 10 dây chuyền lắp ráp & đóng gói, 2 dây chuyền sản xuất xử lý nhiệt, dây chuyền sản xuất in ấn, 2 dây chuyền sản xuất sơn phun, dây chuyền sản xuất mạ điện hiện đại, v.v.

dùi