Kẹp chó Bulldog

Kẹp Bulldog dùng để kẹp giấy tờ, hồ sơ, thư từ, vé, v.v.