Mga Plastic Clip

Mga plastic clip na ginagamit upang i-clip ang iyong mga papel, file, sulat, pahina ng libro, tiket atbp.