Ang pagpapaalala ay isang pag-ibig

Palaging nakakalimutan ng asawa mo na bumili ng pagkain na sinabi mo sa kanya ?

Paalalahanan siyasa pamamagitan ng isang note card sa tulong ng maliit lamangclip ng panali !

 

Ang iyong asawa ay laging nakakalimutang kunin ang mga damit kapag lumubog ang araw sa kanluran?

Paalalahanan siyasa pamamagitan ng isang note card sa tulong ng maliit lamangclip ng panali!

 

Laging nakakalimutan ng boyfriend mo na magbreakfirst?

Paalalahanan siyasa pamamagitan ng isang note card sa tulong ng maliit lamangclip ng panali!

 

Laging nakalimutan ng iyong kasintahan na uminom ng isang tasa ng tubig?

Paalalahanan siyasa pamamagitan ng isang note card sa tulong ng maliit lamangclip ng panali!

...

paggamit ng binder clip 30

Minsan kailangan ang pagpapaalala, mahalaga ang pagpapaalala

Ang pagpapaalala ay isang uri ng pagmamalasakit, ang pagpapaalala ay isang uri ng responsibilidad, ang pagpapaalala ay isang kabaitan, ang pagpapaalala ay isang uri ng pagmamahal...

Gumamit lamang ng isang maliit na binder clip, isang kaibigan ng pagpapaalala, ipapakita nito ang iyong pagmamalasakit, ang iyong responsibilidad, ang iyong kabaitan at

Ang iyong pag-ibig...

paggamit ng binder clip 9

Oras ng post: Dis-28-2021