Mga Clip ng Bulldog

Bulldog clip na ginagamit upang i-clip ang iyong mga papel, file, sulat, tiket atbp.