Faciliteter

FACILITETER

Anläggningsöversikt: 80 stansare, 35 plastinsprutningsmaskiner, 10 monterings- och packningsströmlinjer, 2 produktionslinjer för värmebehandling, en produktionslinje för tryckning, 2 produktionslinjer för spraymålning, en uppdaterad produktionslinje för galvanisering etc.

Puncher