Μαγνητικά κλιπ

Μαγνητικά κλιπ που χρησιμοποιούνται για το κούρεμα των χαρτιών, αρχείων, εισιτηρίων κ.λπ.