Κλιπ σημάτων

Κλιπ σημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποκοπή του σήματος του ονόματός σας, της ετικέτας ονόματος κ.λπ.